Vaši-Architekti.cz
Architekti & Projekty

Klíčové termíny v architektuře

Architektura je umělecké a technické odvětví, které se zabývá návrhem a vytvářením prostorů pro obyvatele a jejich činnosti. Níže najdete klíčové termíny v architektuře s jejich významy:

 1. Fasáda - Čelní část budovy, která je viditelná z venku. Fasáda může zahrnovat okna, dveře, dekorativní prvky a povrchové materiály.

 2. Půdorys - Plánování a rozvržení prostoru v pohledu z vrchu, který zachycuje dispozici místností a struktury budovy.

 3. Nosná konstrukce - Prvky v budově, jako jsou sloupy, trámy a stěny, které nesou váhu a udržují stabilitu konstrukce.

 4. Stavební materiál - Materiály používané při konstrukci budovy, jako jsou cihly, beton, dřevo, sklo atd.

 5. Podlaží - Horizontální úrovně v budově, které mohou sloužit různým účelům, jako jsou obytné, komerční nebo administrativní prostory.

 6. Kupole - Kruhová nebo eliptická konstrukce, která vytváří zaklenutí, často používaná k ozdobení kostelů nebo historických budov.

 7. Styl - Charakteristický designový a estetický prvek, který definuje určité období nebo školu v architektuře.

 8. Konzola - Výstupný nosník nebo konstrukce, která vystupuje ze zdi a nese zátěž, jako jsou střešní okapy nebo balkóny.

 9. Pultová střecha - Střecha, která má jediný sklánějící se povrch, často používaná v moderní architektuře pro minimalistický vzhled.

 10. Osvětlení - Design a umístění prvků, jako jsou okna a osvětlovací zařízení, které ovlivňují přirozené a umělé osvětlení v interiérech.

 11. Otvor - Otevřený prostor v konstrukci, jako jsou okna a dveře, které umožňují vstup světla a vzduchu.

 12. Katedrála - Velký náboženský chrám, který je obvykle architektonickým zázrakem a má význačné místo ve městě.

 13. Urbanismus - Plánování a organizace městského prostředí včetně uspořádání budov, ulic a veřejných prostranství.

 14. Restaurace - Proces obnovení a zachování starých nebo historických budov a jejich prvků.

 15. Perspektiva - Zobrazování objektů v prostoru tak, jak by byly vnímány okem, s významem na hloubku a perspektivu.

Tento glosář nabízí základní přehled klíčových termínů v architektuře. Tyto pojmy jsou základem pro porozumění designu a konstrukce budov a prostorů.